SÖZEL SUNUMLAR
I. SALON
1. 11.30- 11.36 : KUDRET CEM KARAYOL, SUNAY SİBEL KARAYOL, ALİ BİLGE. Ön Çapraz Bağ ve Menisküslerin Değerlendirilmesinde Dört Yıllık MRG ve Artroskopi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması ssibelkarayol@gmail.com

2. 11.37- 11.43: DİLEK ŞEN DOKUMACI Diz Ekleminin Gizli Komponenti: Sinovyum dlek21@yahoo.com
3. 11.44- 11.50: BEYZA TAYFUR, ÖZGÜN UYSAL, MURAT EMİRZEOĞLU, YUSUF TOPAL, GÖKHAN TOY, Kuadriseps Kasına Uygulanan Rijit Bantlamanın Performans Parametreleri Üzerine Anlık Etkisinin İncelenmesi beyzakap93@gmail.com

4. 11.51 – 11.57:RECEP ÖZTÜRK Lateral kollateral ligamanın femura yapışma yerinden avulsiyon fraktürünün nadir bir komplikasyonu ozturk_recep@windowslive.com

5. 11.58 – 12.04: CİHAN ADANAŞ, SEZAİ ÖZKAN Çoklu Bağ Yaralanması Olan Diz Çıkıklı Hastaya Tedavi yaklaşımımız cihanadanas@hotmail.com
6. 12.05-12.11: RECEP ÖZTÜRK iliotibial bant sendromu ile karışan uyluk tümörü ozturk_recep@windowslive.com

7. 12.12-12.18: ABUZER ULUDAĞ, MEHMET ŞİRİK İnfrapatellar Yağ Yastığı ile Patellar Kondromalazi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi uludagabuzer@gmail.com

8. 12.19- 12.25: KUDRET CEM KARAYOL Şanlıurfa popülasyonundaki erişkinlerde patella tiplerinin dağılımı ve meniskal rüptür ile ilişkisi kudretcemkarayol@hotmail.com

9. 12.26- 12.32: SUNAY SİBEL KARAYOL Femoral Sulkus Açısı ve Patellar Subluksasyon İlişkisi ssibelkarayol@mynet.com

10. 12.33- 12.39: RECEP ÖZTÜRK, İSMAİL AYKUT İnferior Patella Kırığı Cerrahisinde Sutur Anchorların Yeri ozturk_recep@windowslive.com

11. 12.40- 12.46: ORHAN BİNİCİ Diz Artroplastisi Olan Hastalarda Analjezik Amaçlı Ultrason Eşliğinde Yapılan Femoral Blok Veya Fasiya İliyaka Kompartman Bloğu

12. 12.47- 12.53: MUHAMMET BAYBARS ATAOĞLU, MUSTAFA ODLUYURT, AHMET YİĞİT KAPTAN, COŞKUN ULUCAKÖY, MEHMET ÇETİNKAYA, ÖZLEM ORHAN. Lelli (Lever işareti) testi ön çapraz bağ yırtığı muayenesinde kullanılabilir mi? dryigitkaptan@gmail.com

TARTIŞMA 7 dk

II. SALON
13. 11.30- 11.36 : ERDOĞAN DURAN Artroskopik Diz Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Spor Yaralanması Sıklığı ve Anestezi Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi drerdoganduran6331@gmail.com
14. 11.37- 11.43: Elif BALEVİ BATUR: Kondromalazi Patella Tedavisinde CGF (Concentrated Growth Factor) Enjeksiyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi elifbalevi@hotmail.com
15. 11.44- 11.50: Elif BALEVİ UĞUR : Diz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Pellegrini Stieda Sendromu
elifbalevi@hotmail.com
16. 11.51 – 11.57: Mahmut Alp KARAHAN: Artroskopik Menisküs Cerrahisinde İntratekal İzobarik Ve Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Retrospektif Karşılaştırılması mahmutalp_k@yahoo.com
17. 11.58 – 12.04: Veli Fahri PEHLİVAN : Artroskopik Menisküs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Anestezi Yöntemlerinin Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkilerinin Değerlendirilmesi vfpehlivan@yahoo.com
18. 12.05 – 12.11: Başak PEHLİVAN: Artroskopik Menisküs Cerrahisi ve Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Anestezi Yöntemlerinin Hastanede Kalış Süresi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi basakpehlivan77@yahoo.com.tr
19. 12.12 – 12.18: Veysel ULUDAĞ, Figen ÖZKAN,Fatih KAYHAN TEKEL, Gökhan BÜYÜKLÜOĞLU, Fatma ÜNVER, Bülent ÜLKAR : Ön Çapraz Bağ Tamiri Sonrası Fonksiyonel Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Diz Fonksiyonu funver@pau.edu.tr
20. 12.19 – 12.25: Okan ASLANTÜRK, Emre GÜNER : Okronotik Diz Artropatisi: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi. okaslanturk@hotmail.com
21. 12.26 – 12.32: Murat DEMİROĞLU, Ahmet Adnan KARAASLAN: EKLEM İÇİ HYALÜRONİK ASİTİN İLERİ EVRE DİZ OSTEOARTRİTİNDEKİ KISA DÖNEMDEKİ ETKİNLİĞİ drmuratdemiroglu@gmail.com
22. 12.33 – 12.39: Osman DERE: ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU KOMPLİKASYONLARINDA MANYETİK REZONANS BULGULARI drderectf@hotmail.com
23. 12.40 – 12.46: Baki Volkan ÇETİN, Mehmet Akif ALTAY : ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA FEMORAL KALINTILARIN KORUNMASININ FONKSİYONEL SONUÇLARA ETKİSİ. bvolkanc1@gmail.com

TARTIŞMA 7 DK