• Posteriniz 70×90 ebatında olmalıdır.
  • İçeriği; çalışmanın başlığı, araştırmacıların ad-soyadları ve çalışma yerleri, amaç, metot, bulgular, tartışma ve sonucu içermelidir.

.