İletişim

Sekreterya

Ayça UYAN
0533 546 1203

uyanayca@gmail.com

harog@harran.edu.tr